גיאואתיקה

צוות מוביל

תקציר

גיאואתיקה הוא תחום חדש ומתפתח, שנולד מתוך הצורך לקחת בחשבון את הדילמות האתיות הקשורות למחקרים ועבודה בתחום מדעי כדור הארץ בהקשר לאינטראקציה האנושית עם מערכות כדור הארץ. תחום הגיאואתיקה עוסק באחריות של מדעני כדור הארץ כלפי החברה וכלפי מערכות כדור הארץ. קבוצת מדעי כדה"א מבצעת מחקר ראשון מסוגו, הבודק את הגורמים המשפיעים על העמדות של סטודנטים למדעי כדור הארץ באוניברסיטה כלפי גיאואתיקה. המחקר כולל פיתוח פעילויות חינוכיות שמתמקדות בנושאים גיאו-אתיים ודילמות במדעי כדה"א המשתלבות בקורסים אקדמאיים במדעי כדה"א באוניברסיטאות בישראל.
ממצאי המחקר והחומרים שיפותחו במהלכו יסייעו לקהילת מדעי כדה"א בישראל ובעולם לשלב היבטים גיאואתיים בתכניות ההוראה האוניברסיטאיות.

לקריאה נוספת:

GEOETHICS OUTCOMES AND AWARENESS LEARNING

The International Association for Promoting Geoethics (IAPG)

Orion, N. and Ben-Shalom, R. (2020). Geoethics in field trip: A global geoethics perspective. In: Vasconcelos, C., Schneider-Voß, S. and Peppoloni, S. (Eds.), Teaching geoethics: Resources for higher education. U. Porto Edições

ליצירת קשר