קהילות מורים בביולוגיה

צוות מוביל

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

קהילות המורים בביולוגיה החלו לפעול בתשע"ח. כיום פועלות 9 קהילות אזוריות בכל רחבי הארץ משפרעם שבצפון ועד אילת שבדרום. בנוסף, פועלות שלוש קהילות ביולוגיה ארציות: ביו חקר ברשת, הוראה עתירת מדיה והוראה בעזרת סרטוני MOOC
מטרות קהילות המורים לביולוגיה:

  1. לשפר את הוראת הביולוגיה תוך התמקדות באבחון קשיי הבנה של תלמידים, בעיקר בהבנת ההיבטים המולקולריים של הביולוגיה, ומתן מענה מותאם להתמודד עם קשיים אלו.
  2. לפתח כלים להוראה מותאמת אישית לתלמידים בכיתה הטרוגנית בנושאים שונים בהתאם לרמת התלמידים, קשיי הבנה ותפיסות שגויות.
  3. לפתח כלים להעמקת החשיבה המדעית הביקורתית האובייקטיבית על ניסויים תוך מתן דגש על משמעות עקרונות המחקר.
  4. להטמיע בהוראה שילוב אמצעים עתירי מדיה מותאמים ללמידה מרחוק.
  5. לספק מסגרת יציבה ותומכת למורי הקהילה, להוות מקום בטוח לשיתוף ולחשיבה חדשנית ויצירתית על הקשיים והאתגרים בעידן הלמידה מרחוק.
  6. לחזק את הקשר בין המורים השותפים בקהילה ולקרב לבבות בין מגזרים שונים: דתיים וחילוניים, יהודים, ערבים בדואים ודרוזים.

לקריאה נוספת:

  • Bolam, R., McMahon, A., Stoll, L., Thomas, S., Wallace, M., Greenwood, A., … & Smith, M. (2005). Creating and sustaining effective professional learning communities (Vol. 637). Research report.
  • Buysse, V., Sparkman, K. L., & Wesley, P. W. (2003). Communities of practice: Connecting what we know with what we do. Exceptional children, 69(3), 263-277.
  • Mattos, M. W., DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R., & Many, T. W. (2016). Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work. Solution Tree Australia Pty Limited.

ליצירת קשר