קשיים בהוראה ולמידה של אבולוציה

צוות מוביל

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

החל מ- 2016, נושא האבולוציה נכנס לתכנית הלימודים של הוראת הביולוגיה בחטיבה העליונה ושל תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים. לפיכך, עלה הצורך לחקור האם ישנם קשיים בהוראת התחום שנחשב שנוי במחלוקת בקרב מגזרים שונים בישראל ובעולם. המחקר העלה קשיים תאולוגיים ופדגוגיים בהוראה ולמידה של אבולוציה. בעקבות ממצאים אלו עלה הצורך לקיים השתלמויות מורים בנושא ובכך להעשיר את הידע המדעי והפדגוגי של המורים לביולוגיה ולמדע וטכנולוגיה.

לקריאה נוספת:

Siani, M., & Yarden, A. (2020). Evolution? I Don’t Believe in It. Theological Tensions Surrounding the Implementation of Evolution in the Israeli Curricula. Science & Education, 29:411- 441.

Siani, M., & Yarden, A. (2021). “I Think that Teachers Do Not Teach Evolution Because It Is Complicated”: Difficulties in Teaching and Learning Evolution in Israel. International Journal of Science and Mathematics Education, 1-21.