אפיון מידע מנגנוני בנושא וירוס הקורונה המוצג בתקשורת והשפעתו על ההבנה של הנושא

צוות מוביל

תקציר

מטרתו של פרויקט זה היא אפיון הדרך בה מנגנונים ביולוגיים מוצגים בתקשורת וכיצד אופן הצגתם משפיע על ההבנה של אותם מנגנונים. הפרוייקט מתמקד במידע מנגנוני בהקשר של וירוס הקורונה.
מגיפת הקורונה והמידע הרב שפורסם בהקשרה מהווה חלון הזדמנויות לחקירת השאלה כיצד מידע אודות מנגנונים ביולוגים שהינם רלוונטים לחיי היומיום של האזרחים מוצג בתקשורת ונתפש בחברה. מחקר זה עשוי לספק כלים למורים,תלמידים, מדענים וכלל האזרחים שיאפשרו הנגשת מידע מנגנוני ושימוש במידע מנגנוני, צעד חשוב בגישור בין מדע וחברה.