המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב

צוות מוביל

  • ד"ר יעל שוורץ  – ראש מרכז המורים הארצי למורי מו"ט חט"ב ולמורי מוט"ל, ראש פרוייקט קהילות אזוריות.

חברי הפרויקט

  • ד"ר ליאורה ביאלר
  • יהבית לוריה
  • ד"ר איתי ללזר
  • שירין מנסור
  • ד"ר ארנה פליק 

מזכירות ואדמיניסטרציה:

תקציר

המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב פועל במימון המל"מ ובשיתוף פעולה עם הפיקוח וההדרכה על מקצוע מו"ט. המרכז יוזם ומקיים מסגרות שונות לפיתוח מקצועי של מפקחים, מדריכים, מורים מובילים וכלל אוכלוסיית מורי מו"ט.
תחומי עבודת המרכז:
א. פיתוח חומרי הוראה וחומרי עזר למורים בתחומים מגוונים: חקר, פדגוגיות חדשניות, תקשוב, אבחון והערכה, מענה לשונות לומדים ועוד….
ב. תכנון וביצוע תוכניות להשתלמות מקצועית של מורים, מדריכים ומפקחים (קורסים, ימי למידה, ימי עיון),
ג. הטמעה – כולל תרגומים לערבית, השתלמויות מחוזיות ופעילות בפריפריה
ד. Reach-out: אתרי אינטרנט בעברית ובערבית, קיום כנס שנתי, פירסום מגזין "קריאת ביניים" ומערך דיוור ישיר.

לקריאה נוספת:

אתר המרכז הארצי למורי מו"ט בחט"ב

ליצירת קשר