סרטן כתופעה ביולוגית

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

סרטן כתופעה ביולוגית הוא פרוייקט שמטרתו לשפר את האוריינות הבריאותית בנושא סרטן באמצעות למידה על המנגנונים הביולוגים המעורבים בהתפתחות סרטן. בפרוייקט זה אנו מפתחים חומרי הוראה אינטראקטיביים לכיתות י'. פרוייקט זה ממומן ע"י המרכז לחקר הסרטן במכון ויצמן למדע (MICC). פרוייקט זה מהווה הזדמנות לחקירת ההשפעה של למידת מנגנונים שעומדים בבסיס תופעה רפואית מוכרת על האורינות הבריאותית. אנו מתכוונים לאפיין את התקדמות התלמידים מטירונים למומחים בתחום הסרטן וזיהוי קשייהם בתהליך. בנוסף, במחקר נעריך את ההשפעה של הבנה מנגנונית על היכולת לקרא ולהשתמש במידע הנוגע לסרטן ועל תפישת המחלה מבחינה פסיכולוגית.