חשיבה שיתופית בינתחומית מבוססת טקסטים ודמוקרטיה מתדיינת

צוות מוביל

פרופ' ענת ירדן

חברי הפרויקט

תקציר

פרויקט מחקרי זה בודק את ההשפעה של השתלמות מורים על קידום הוראה ולמידה דיאלוגית-ארגומנטטיבית סביב טקסטים המציגים נושאים שנויים במחלוקת. הפרויקט חוקר תופעה זו בצורה רב תחומית ועל פני תחומי הדעת השונים הנלמדים בבתי הספר: מדעים, מתמטיקה, ומדעי הרוח. הפרויקט ממומן על ידי הקרן הלאומית למדע כמרכז מצוינות להוראת משמעותית (ISF 2699/17) בשיתוף פעולה עם פרופ. ברוך שוורץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ. עינת הד-מצוינים מהטכניון, פרופ. מיכל טבח מאוניברסיטת תל אביב ופרופ. בוריס קויצ'ו מהמכון.