OSMoSIS – מלמדים מדע אחרת

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר

המטרה העיקרית של OSMoSIS היא לפתח, ליישם ולבדוק מודל לחינוך פתוח במדעים בחטיבות הביניים. המטרה המרכזית היא לשפר את העניין של התלמידים במדעים ובאפשרויות התעסוקה שהתחום מספק. מודל הלימוד הפתוח, אשר יפותח ב- OSMoSIS, יניע את למידה של תלמידים באמצעות ושיתופי פעולה בינ-מוסדיים ובאמצעות התמקדות ב"אתגרים גדולים" (Grand Challenges- GCs), המהווים אתגרים העומדים בפני האנושות כולה, ללא קשר למיקום גיאוגרפי, מוצא תרבותי או מצב סוציואקונומי. כל הנושאים הללו אינם רק מדעיים אלא מושפעים רבות ע"י שיקולים כלכליים ופוליטיים. בניגוד להוראה המסורתית (שבה, בדרך כלל, מאורגנת תכנית לימודים לפי רעיונות דיסציפלינריים מרכזיים), כאן התופעות עומדות במרכז. אנו שמים דגש על מעורבות קהילתית בזמן אמת ובוחרים תכנים על בסיס הצורך האמיתי של התלמידים לדעת ולהרגיש מעורבים ומשפיעים על חייהם.